Space Battleship Yamato

Rated NR 131 min. 2013

Film Credits

Director: Takashi Yamazaki

Writer: Leiji Matsumoto, Shimako Sato and Yoshinobu Nishizaki

Cast: Takuya Kimura, Meisa Kuroki, ToshirĂ´ Yanagiba, Naoto Ogata, Hiroyuki Ikeuchi, Shin'ichi Tsutsumi, Maiko, Reiko Takashima, Toshiyuki Nishida and Toshihiro Yashiba

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Space Battleship Yamato

Add a review

Rating

Select a star to rate.